Política de privacitat

La confidencialitat i la seguretat són valors primordials per a MyPoppins, S.L. i, per tant, assumim el compromís de garantir la privacitat de l’Usuari en tot moment i de no recollir informació innecessària. Tot seguit, us proporcionem tota la informació necessària sobre la nostra Política de Privacitat pel que fa a les dades personals que recollim, i us expliquem...


•    qui és el responsable del tractament de les vostres dades,
•    per a quines finalitats recollim les dades que us sol·licitem,
•    amb quina legitimació les tractem,
•    durant quant de temps les conservem,
•    a quins destinataris es comuniquen les vostres dades,
•    i quins són els vostres drets.


 
1. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

MyPoppins, S.L. (B66861527)
Carrer de Berlín, 10, 1r 3a
Barcelona 08014
Correu electrònic: privacy@mypoppins.com
D’ara endavant, “MyPoppins”, “Nosaltres” o el “Responsable del tractament”.

2. DADES PERSONALS

Dades Personals fa referència a qualsevol informació o dades que puguin identificar-vos directament (per exemple, el nom i els cognoms) o indirectament (per exemple, el vostre document nacional d’identitat o DNI). Les Dades Personals inclouen informació com ara el correu electrònic, el codi postal, el telèfon de contacte, les preferències personals, els hàbits de consum i el contingut generat per l’usuari, entre d’altres. També podria incloure identificadors numèrics únics com l’adreça IP del vostre ordinador, així com la informació que obtenim a través de cookies.

Aquesta política de privacitat cobreix totes les dades personals recopilades i utilitzades per MyPoppins. Així, l’usuari (vós) garanteix que les Dades Personals proporcionades són certes i exactes, i es compromet a notificar-ne qualsevol canvi o modificació. Qualsevol pèrdua o dany causat al Web, al Responsable del Tractament o a qualsevol tercer a través de la comunicació d’informació errònia, inexacta o incompleta en els formularis de registre serà responsabilitat exclusiva de l’usuari.

Podem recollir o rebre les vostres dades a través del nostre lloc web, formularis, pàgines web per al registre a la nostra base de dades d’ocupació, així com de pàgines a les xarxes socials, entre d’altres.

En alguns casos, ens faciliteu les vostres Dades Personals directament (per exemple, en crear un compte o en posar-vos en contacte amb nosaltres), o en altres casos les recollim nosaltres (per exemple, fent servir cookies per comprendre com utilitzeu el nostre lloc web).

 

3. FINALITATS, LEGITIMACIÓ I CONSERVACIÓ dels tractaments de les dades enviades a través de:

• FORMULARI DE CONTACTE

  - Finalitats: facilitar-vos un mitjà per tal que pugueu contactar amb nosaltres i respondre les vostres sol·licituds d’informació.
 
  - Legitimació: el vostre consentiment en sol·licitar-nos informació a través del nostre formulari de contacte.
 
  - Conservació: quan ja s’ha resolt la sol·licitud a través del nostre formulari o s’ha contestat per correu electrònic, si no ha generat un nou tractament.

• FORMULARI NEWSLETTER

  - Finalitats: enviar-vos el nostre butlletí comercial, així com comunicacions informatives i publicitàries, sobre els nostres productes o serveis que siguin del vostre interès, fins i tot per mitjans electrònics (correu electrònic, SMS o WhatsApp), si marqueu la casella d’acceptació.
 
  - Legitimació: el vostre consentiment quan us subscriviu als nostres enviaments comercials i/o newsletters.
 
  - Conservació: fins que la persona interessada revoqui el consentiment i sol·liciti la baixa del servei.

• FORMULARI “RESERVA ARA”

Per tal de poder sol·licitar la reserva d’un servei com a client, us haureu de registrar i introduir les dades personals que es demanen al formulari, les quals inclouen el nom, els cognoms, l’e-mail i una clau d’accés (contrasenya), entre d’altres. Sereu els únics responsables en cas d’ús d’aquestes dades per part de tercers, inclosa qualsevol actuació que es dugui a terme a través de l’e-mail i/o la contrasenya.

Garantiu que totes les dades facilitades a MyPoppins són veraces, exactes i completes.

Així mateix, us comprometeu a mantenir actualitzades les vostres dades. En el cas que faciliteu qualsevol dada falsa, inexacta o incompleta, o si MyPoppins considera que hi ha motius amb fonament per dubtar de seva la veracitat, exactitud i integritat, MyPoppins us podrà denegar l’accés i l’ús en el present o en el futur de la Plataforma o de qualsevol dels seus continguts i/o serveis.
 
  - Finalitats:
      1. Gestió del registre i alta a la plataforma.
      2. Correcta prestació del servei als clients.
      3. Respondre a les preguntes/consultes dels usuaris sobre les seves comandes/peticions i interactuar-hi.
      4. Gestionar qualsevol disputa relacionada amb la sol·licitud d’un servei.
      5. Enviament del nostre butlletí comercial, així com de comunicacions informatives i publicitàries dels nostres productes i serveis, fins i tot per mitjans electrònics (correu electrònic, SMS i WhatsSpp), si marqueu la casella d’acceptació.
      6. Serveis de fidelització, garantia i qualitat del servei.
 
  - Legitimació: el vostre consentiment exprés. Acceptació dels Termes i Condicions.
 
  - Conservació:
      1. Dades personals: fins que es cancel·li la subscripció i s’exigeixi que s’eliminin, així com durant el temps necessari en cas de complir amb les obligacions legals.
      2. Les dades personals que s’obtinguin en prestar el vostre consentiment per a l’enviament de comunicacions comercials: fins que es cancel·li la subscripció i se n’exigeixi l’eliminació.

• FORMULARI “VOLS SER UN POPPINS?”

Per poder registrar-vos a la nostra base de dades d’ocupació i formar part de la nostra flota de Poppins (personal de neteja col·laborador), així com per a la correcta prestació dels serveis de neteja, us haureu de registrar i introduir les dades personals requerides en el formulari, les quals inclouen el nom, els cognoms i el telèfon mòbil, entre d’altres. Sereu els únics responsables en cas d’ús d’aquestes dades per part de tercers.

Garantiu que totes les dades facilitades a MyPoppins són veraces, exactes i completes.

Així mateix, us comprometeu a mantenir actualitzades les vostres dades. En el cas que faciliteu qualsevol dada falsa, inexacta o incompleta, o si MyPoppins considera que hi ha motius amb fonament per dubtar de seva la veracitat, exactitud i integritat, MyPoppins us podrà denegar l’accés i l’ús en el present o en el futur de la Plataforma o de qualsevol dels seus continguts i/o serveis.

Amb la finalitat de protegir els clients que contracten els serveis de neteja de MyPoppins, sol·licitem als usuaris que es registren a la nostra base de dades d’ocupació un certificat d’antecedents penals que demostri que no s’ha comès cap delicte. El fet de no acreditar-ho podrà impedir formar part de la nostra flota de Poppins (personal de neteja col·laborador).
  - Finalitats:
   
    1. Correcta gestió del registre i alta a la plataforma.
    2. Valoració de l’accés a la flota de Poppins (personal de neteja col·laborador).
    3. Gestió de la relació comercial.
    4. Correcta prestació dels serveis sol·licitats pels clients.
    5. Gestionar qualsevol disputa relacionada amb la sol·licitud/prestació d’un servei.
    6. Valoració de la qualitat dels serveis prestats.
    7. Realització d’estadístiques sobre els serveis prestats als clients.
    8. Facturació dels serveis prestats.
 
  - Legitimació: el vostre consentiment exprés. Acceptació dels Termes i Condicions.
 
  - Conservació de les dades personals: fins que es cancel·li la subscripció i s’exigeixi que s’eliminin, així com durant el temps necessari en cas de compliment amb les obligacions legals.
• ENVIAMENT DE CORREUS ELECTRÒNICS
 
  - Finalitats: respondre les vostres sol·licituds d’informació, atendre les vostres peticions i respondre les vostres consultes o els vostres dubtes. En cas de rebre el vostre currículum, les vostres dades personals i curriculars podran formar part de les nostres bases de dades per participar en els nostres processos de selecció presents i futurs.
 
  - Legitimació: el consentiment de l’usuari en sol·licitar-nos informació a través de l’adreça de correu electrònic o en enviar-nos les seves dades i el seu currículum per participar en els nostres processos de selecció.
 
  - Conservació: quan ja s’ha respost la vostra petició per correu electrònic, si no ha generat un nou tractament. En el cas que rebem el vostre currículum, les vostres dades podran ser conservades durant un màxim d’un any per a futurs processos de selecció.

Obligació de facilitar-nos les vostres dades personals i les conseqüències de no fer-ho.

Les dades personals sol·licitades són necessàries per gestionar les vostres sol·licituds i/o prestar-vos els serveis que pugueu contractar, de manera que, si no ens els faciliteu, no us podrem atendre correctament ni prestar-vos el servei que heu sol·licitat.

En tot cas, ens reservem el dret de decidir sobre la incorporació o no de les vostres dades personals i altres informacions a les nostres bases de dades.

4. PERFILS

Quan enviem o mostrem comunicacions o continguts personalitzats podem fer servir algunes tècniques qualificades com “perfilat” (és a dir, qualsevol forma de tractament automatitzat de dades personals que consisteix a fer servir aquestes dades per avaluar certs aspectes personals d’una persona física, especialment per analitzar o predir aspectes relacionats amb les preferències personals, els interessos, el comportament o la ubicació). Això vol dir que podem recollir les vostres dades personals per dur a terme aquest perfilat. Centralitzem aquesta informació i l’analitzem per avaluar i predir les vostres preferències i/o interessos personals, així com per millorar la usabilitat.

Segons la nostra anàlisi, enviem o mostrem comunicacions i/o continguts adaptats als vostres interessos i/o necessitats.

5. DESTINATARIS DE LES VOSTRES DADES

- Les vostres Dades Personals que recollim poden ser tractades per membres del personal de MyPoppins, sobre la base legal de l’interès legítim, per tal de complir amb finalitats administratives.

- En el cas dels Poppins (personal de neteja col·laborador), algunes de les dades podran ser comunicades als clients que encarreguin serveis de neteja a través de la Plataforma de MyPoppins.
- En el cas dels clients, algunes de les dades podran ser comunicades als Poppins (personal de neteja col·laborador) per a la correcta prestació del servei.

Així mateix, les vostres dades personals podran ser comunicades a:

- Tercers que ens proporcionen serveis de TI, com ara proveïdors de plataforma, serveis d’allotjament, manteniment i suport de les nostres bases de dades, així com del nostre software i aplicacions que puguin contenir dades vostres.

- Tercers que ens ajuden a proporcionar serveis digitals, com ara administració d’identitats, CRM, anàlisis web i motor de cerca.

- Mitjans digitals i xarxes socials per ajudar-nos a oferir publicitat, màrqueting i campanyes, per analitzar-ne l’efectivitat i per administrar el vostre contacte i les vostres preguntes.

- Prestadors de serveis ubicats fora de l’EEE, com ara Google, LLC, podran accedir a les vostres dades de caràcter personal. Aquests prestadors de serveis s’acullen al “Privacy Shield” o escut de privacitat i, per tant, estan obligats a protegir les vostres dades personals tal com disposen una sèrie de normes de protecció i salvaguardes ben definides per la Unió Europea.

- Tercers per al compliment d’una normativa legal.

Ens assegurem que tota la comunicació de la vostra informació personal que fem nosaltres o aquells tercers amb els quals compartim la vostra informació personal compleixin amb la legislació aplicable.

6. DRETS EN RELACIÓ AMB LES VOSTRES DADES PERSONALS

En qualsevol moment, qualsevol persona pot retirar el seu consentiment, quan aquest s’hagi atorgat per al tractament de les seves dades. En cap cas, la retirada d’aquest consentiment condiciona l’execució del contracte de subscripció o les relacions generades anteriorment.

De la mateixa manera, podeu exercir els següents drets:

• Sol·licitar l’accés a les vostres dades personals o rectificar-les quan siguin inexactes.
• Sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat per la qual van ser recollides.
• Sol·licitar la limitació del vostre tractament en determinades circumstàncies.
• Sol·licitar l’oposició al tractament de les vostres dades per motius relacionats amb la vostra situació particular.
• Sol·licitar la portabilitat de les dades en els casos previstos a la normativa.
• Altres drets reconeguts a les normatives aplicables.

On i com podeu sol·licitar els vostres drets: a través d’un escrit adreçat al responsable, a la seva adreça postal o electrònica (esmentades a l’apartat 1), tot indicant la referència “Dades Personals”, especificant el dret que es vol exercir i sobre quines dades personals.

En cas de divergències amb l’empresa sobre el tractament de les vostres dades, podeu presentar una reclamació davant l’Agència de Protecció de Dades (www.agpd.es).
 
7. SEGURETAT DE LES VOSTRES DADES PERSONALS

Amb l’objectiu de salvaguardar la seguretat de les vostres dades personals, us informem que hem adoptat totes les mesures de caràcter tècnic i organitzatiu necessàries per garantir la seguretat de les dades personals subministrades de la seva alteració, pèrdua i tractaments o accessos no autoritzats.

8. ACTUALITZACIÓ DE LES VOSTRES DADES

És important que, per tal que puguem mantenir actualitzades les vostres dades personals, ens informeu sempre que se’n produeixi alguna modificació; en cas contrari, no responem de la seva veracitat.

No ens fem responsables de la política de privacitat pel que fa a les dades personals que pugueu facilitar a tercers per mitjà dels enllaços disponibles a la nostra pàgina web.

9. CONTACTE

Si teniu qualsevol dubte o us amoïna algun aspecte sobre la forma en què tractem i utilitzem les vostres dades personals, o voleu exercir qualsevol dels drets que s’han descrit, poseu-vos en contacte amb privacy@mypoppins.com.